HAKKIMIZDA

Şirket Profili

Yılmaz Elektrik olarak 1992 yılından bugüne kadar, alçak, orta ve yüksek gerilim şebekelerindeki hizmetlerimizi hayatı kolaylaştırmak amacıyla güncel teknolojiyle sürekli yenileyerek müşterilerimizin hizmetine sunmaktayız.

ŞİRKET TARİHÇESİ

Şirketimiz 1992 yılında 2 ortaklı ve Erzurum merkezli olarak kurulmuştur. Şirket 21.02.2006 tarihinde Zonguldak, 29.02.2008 tarihinde Ankara şubesini açmış ve 19.05.2014 tarihinde ise Yılmaz Elektrik Deuschland gmbh iştirakini kurmuştur. En son yapılan 23.9.2014 tarihli tescil işlemi sonucunda şirket sermayesi 25.000.000,00 TL’ ye çıkartılmış, ortaklar kurulu ise Ahmet ERGÜN, Necati ERGÜN, İbrahim ERGÜN olmak üzere üç ortaktan oluşmuştur. 1992 yılından bugüne kadar Türkiye’nin birçok il, ilçe ve köylerinde elektrik taahhüt projeleri tamamlamıştır ve faaliyetlerini başarıyla devam ettirmektedir..

MİSYONUMUZ

Yılmaz Elektrik olarak vizyonumuz, 21. yüzyıl için vazgeçilmez olan enerjinin üretilmesinden son kullanıcıya ulaşıncaya kadar arada geçen tüm iletim ve dağıtım şebekelerini yaparken; ülkemizin öz kaynaklarına saygılı, sorumluluklarının bilincinde, önce kaliteye ve iş güvenliğine önem vererek, gerek Türkiye’de gerekse de Yurtdışında ülkemize yakışır bir biçimde hizmet vermektir.

VİZYONUMUZ

Dünyadaki tüm sektör gelişimlerine açık, tecrübelerini ülke yararına kullanan, eğitime önem veren, yetişmiş personelleri ile süreç yönetimini esas alarak yaşanacak olası aksaklıkları minimuma indiren, sektördeki lider firma imajını sürekli korumaya azami gayret gösteren bir firma olmaktır..

KALİTE POLİTİKAMIZ

Tüm çalışanlarımızın katılımını sağlayacak bir ekip ruhu oluşturarak, taahhütümüzde bulunan tüm işlerin tam zamanında, eksiksiz ve en üst kalitede yapılmasını sağlayabilmek için sürekli eğitim, gelişim ve sistem kontrollerini en ön planda tutmaktır.

 • Faaliyetlerimizi, yasal mevzuatlara, idari ve teknik şartnamelere uygun olarak gerçekleştirmeyi,
 • Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek hizmet ve imalatlarımızda kaliteyi en yüksek seviyeye çıkarmayı,
 • Kalite sistemleri çerçevesinde bütün çalışanlara kalite bilincini aşılayarak daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline getirmeyi ve kalite düzeyini sürekli iyileştirmeyi,
 • Projelerimizi zamanında, eksiksiz ve istenilen kalitede tamamlamayı ve müşteri memnuniyetini sağlamayı,
 • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı ve iş hacmini sürekli geliştirerek ülke ekonomisine katkıda bulunmayı

Kalite Politikası olarakk belirlemiştir.

 1. Kendin için Tedbir
 2. İnsanlar için Tedbir
 3. Trafik-Çevre için Tedbir
 • Çalışanlarımızın ve diğer kişilerin faaliyetlerimizden dolayı zarar görmemesi için, yürürlükteki mevzuatlara, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç-gereçleri ve kişisel koruyucu donanımları bulundurmayı ve kullandırmayı,
 • Faaliyetlerimizde, iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve minimum seviyeye indirmeyi,
 • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında sürekli olarak eğitmeyi, bilgilendirmeyi ve bu doğrultuda iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmayı,
 • Kurulmuş ve yürütülmekte olan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizi sürekli olarak iyileştirmeyi,

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız olarak taahhüt ederiz.

Sürdürülebilir bir yaşam için faaliyetlerimiz sırasında;

 • Çevre ile ilgili uymakla yükümlü olduğumuz bütün mevzuatlara uyum sağlamayı,
 • Çevre bilincini arttırarak çalışanlarımızda farkındalık oluşturmayı,
 • Faaliyetlerimiz esnasında ortaya çıkabilecek atıkların, çevre etki ve boyutlarını belirleyip kaynağında önlem almayı,
 • Çevre amaç ve hedefleri koyarak çevre performansımızın sürekli olarak iyileştirilmesini,
 • Doğal kaynaklarımızın etkin ve verimli kullanılmasını, teknolojik yeniliklerin takip edilip uygulanmasını,