ABOUT US

Company Profile

As Yılmaz Elektrik, we have been providing our services in low, medium and high voltage networks by continuously renewing them with updated technology in order to make life easier, since the year 1992

History of the Company

Our company was established with two shareholders in 1992, based in Erzurum province of Turkey. The company opened its Zonguldak branch on 21.02.2006, Ankara branch on 29.02.2008 and established Yılmaz Elektrik Deutschland GmbH on 19.05.2014. As a result of the registration procedure dated 23.09.2014, the company capital has been raised to TRY 25,000,000.00 and the assembly of shareholders consists of three shareholders who are Ahmet ERGÜN, Necati ERGÜN and İbrahim ERGÜN. Since 1992, the company has completed electricity contracting projects in a number of provinces, districts and villages across Turkey and continues its activities successfully.

OUR MISSION

As Yılmaz Elektrik, our vision is while making all the transmission and distribution networks, from the generation of energy, which is indispensable for the 21st century, to the end user; To serve our country in a way that befits our country, both in Turkey and abroad, by respecting our country’s own resources, being aware of its responsibilities, attaching importance to quality and occupational safety first.

OUR VISION

To be a company that is open to all sectoral developments in the world, uses its experience for the benefit of the country, attaches importance to education, minimizes possible disruptions based on process management with its trained personnel, and makes maximum effort to constantly maintain the image of the leading company in the sector.

OUR QUALITY POLICY

By creating a team spirit that will ensure the participation of all our employees, it is to keep continuous training, development and system controls at the forefront in order to ensure that all the works we undertake are carried out on time, completely and with the highest quality.

 • Faaliyetlerimizi, yasal mevzuatlara, idari ve teknik şartnamelere uygun olarak gerçekleştirmeyi,
 • Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek hizmet ve imalatlarımızda kaliteyi en yüksek seviyeye çıkarmayı,
 • Kalite sistemleri çerçevesinde bütün çalışanlara kalite bilincini aşılayarak daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline getirmeyi ve kalite düzeyini sürekli iyileştirmeyi,
 • Projelerimizi zamanında, eksiksiz ve istenilen kalitede tamamlamayı ve müşteri memnuniyetini sağlamayı,
 • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı ve iş hacmini sürekli geliştirerek ülke ekonomisine katkıda bulunmayı

Kalite Politikası olarakk belirlemiştir.

 1. Kendin için Tedbir
 2. İnsanlar için Tedbir
 3. Trafik-Çevre için Tedbir
 • Çalışanlarımızın ve diğer kişilerin faaliyetlerimizden dolayı zarar görmemesi için, yürürlükteki mevzuatlara, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç-gereçleri ve kişisel koruyucu donanımları bulundurmayı ve kullandırmayı,
 • Faaliyetlerimizde, iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve minimum seviyeye indirmeyi,
 • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında sürekli olarak eğitmeyi, bilgilendirmeyi ve bu doğrultuda iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmayı,
 • Kurulmuş ve yürütülmekte olan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizi sürekli olarak iyileştirmeyi,

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız olarak taahhüt ederiz.

Sürdürülebilir bir yaşam için faaliyetlerimiz sırasında;

 • Çevre ile ilgili uymakla yükümlü olduğumuz bütün mevzuatlara uyum sağlamayı,
 • Çevre bilincini arttırarak çalışanlarımızda farkındalık oluşturmayı,
 • Faaliyetlerimiz esnasında ortaya çıkabilecek atıkların, çevre etki ve boyutlarını belirleyip kaynağında önlem almayı,
 • Çevre amaç ve hedefleri koyarak çevre performansımızın sürekli olarak iyileştirilmesini,
 • Doğal kaynaklarımızın etkin ve verimli kullanılmasını, teknolojik yeniliklerin takip edilip uygulanmasını,