ÜBER UNS

Firmenprofil

 

Seit 1992 bis heute bieten wir als Firma Yılmaz Elektrik unseren Kunden bei unseren Diensten im Bereich Niedrig-, Mittel- und Hochspannungsarbeiten ständig erneuerte Dienstleistungen, um das Leben zu vereinfachen.

Die Historie der Firma

Unsere Firma, mit Standort in Erzurum, wurde im Jahre 1992 von zwei Unternehmern gegründet. Die Firma hat am 21.02.2006 in Zonguldak, am 29.02.2008 in Ankara jeweils eine Filiale eröffnet, am 19.05.2014 hat die Firma Yılmaz Elektrik Deutschland GmbH ihre Teilnahme gestartet. Am Ende der letzten Anmeldungsvorgӓnge konnte das Firmenkapital am 23.9.2014 auf 25.000.000,00 TL erhöht werden. Der Vorstand besteht aus drei Partnern, diese sind Ahmet ERGÜN, Necati ERGÜN, İbrahim ERGÜN. Seit dem Jahre 1992 wurden bis heute in vielen Stӓdten, Bezirken und Dörfern der Türkei Stromanlagenbauprojekte vervollstӓndigt und werden heute noch mit Erfolg weitergeführt.d

UNSERE MİSSİON

Unsere Mission Die Verbesserung und die Entwicklung der Qualität und störungsfreie Verteilung von Produktions-, Leitungs- und Verteilungssystemen von Stromenergie von der Produktion bis zur Abnahme durch den Endverbraucher ist zweifelsfrei nur mit der Verfolgung der sich ständig weiterentwickelnden Technologie möglich. In diesem Sinne haben wir es uns als Yılmaz Elektrik Familie zum Ziel gesetzt, einen Dienst anzubieten, der die Resourcen unseres Landes respektiert, Verantwortungsbewusst ist, der die Qualität und die Arbeitssicherheit im Vordergrund hält, und ihn für unser Land in angemessener Form in der Türkei und im Ausland ausführt.

UNSERE VİSİON

Eine vertrauenswürdige und leitende Firma werden, die mit ihrer langjährigen Erfahrung im Stromversorgungssektor eine Dienstleistung in Weltstandard bietet, ihren Arbeitspartnern Lösungen ganz nach ihren Wünschen bietet, und kreative Arbeitskräfte für die Arbeitsvorgänge des Sektors liefert, in dem sie viel in Bildung investiert.

UNSERE QUALİTÄTSPOLİTİK

Ständige Bildungs-, Entwicklungs-, Sicherheits- und Systemkontrollen im Bereich Stromverteilung und – übertragung im Vordergrund halten, um erhaltene Aufträge pünktlich, vollkommen und auf dem höchsten Qualitätsstandard durchführen zu können, mit einem Dienstleistungsteam im Bereich Stromversorgung, das seine Arbeit mit Teamgeist durchführt.

 • Faaliyetlerimizi, yasal mevzuatlara, idari ve teknik şartnamelere uygun olarak gerçekleştirmeyi,
 • Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek hizmet ve imalatlarımızda kaliteyi en yüksek seviyeye çıkarmayı,
 • Kalite sistemleri çerçevesinde bütün çalışanlara kalite bilincini aşılayarak daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline getirmeyi ve kalite düzeyini sürekli iyileştirmeyi,
 • Projelerimizi zamanında, eksiksiz ve istenilen kalitede tamamlamayı ve müşteri memnuniyetini sağlamayı,
 • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı ve iş hacmini sürekli geliştirerek ülke ekonomisine katkıda bulunmayı

Kalite Politikası olarakk belirlemiştir.

 1. Kendin için Tedbir
 2. İnsanlar için Tedbir
 3. Trafik-Çevre için Tedbir
 • Çalışanlarımızın ve diğer kişilerin faaliyetlerimizden dolayı zarar görmemesi için, yürürlükteki mevzuatlara, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç-gereçleri ve kişisel koruyucu donanımları bulundurmayı ve kullandırmayı,
 • Faaliyetlerimizde, iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve minimum seviyeye indirmeyi,
 • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında sürekli olarak eğitmeyi, bilgilendirmeyi ve bu doğrultuda iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmayı,
 • Kurulmuş ve yürütülmekte olan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizi sürekli olarak iyileştirmeyi,

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız olarak taahhüt ederiz.

Sürdürülebilir bir yaşam için faaliyetlerimiz sırasında;

 • Çevre ile ilgili uymakla yükümlü olduğumuz bütün mevzuatlara uyum sağlamayı,
 • Çevre bilincini arttırarak çalışanlarımızda farkındalık oluşturmayı,
 • Faaliyetlerimiz esnasında ortaya çıkabilecek atıkların, çevre etki ve boyutlarını belirleyip kaynağında önlem almayı,
 • Çevre amaç ve hedefleri koyarak çevre performansımızın sürekli olarak iyileştirilmesini,
 • Doğal kaynaklarımızın etkin ve verimli kullanılmasını, teknolojik yeniliklerin takip edilip uygulanmasını,