• Faaliyetlerimizi, yasal mevzuatlara, idari ve teknik şartnamelere uygun olarak gerçekleştirmeyi,
 • Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek hizmet ve imalatlarımızda kaliteyi en yüksek seviyeye çıkarmayı,
 • Kalite sistemleri çerçevesinde bütün çalışanlara kalite bilincini aşılayarak daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline getirmeyi ve kalite düzeyini sürekli iyileştirmeyi,
 • Projelerimizi zamanında, eksiksiz ve istenilen kalitede tamamlamayı ve müşteri memnuniyetini sağlamayı,
 • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı ve iş hacmini sürekli geliştirerek ülke ekonomisine katkıda bulunmayı

Kalite Politikası olarakk belirlemiştir.

 1. Kendin için Tedbir
 2. İnsanlar için Tedbir
 3. Trafik-Çevre için Tedbir
 • Çalışanlarımızın ve diğer kişilerin faaliyetlerimizden dolayı zarar görmemesi için, yürürlükteki mevzuatlara, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç-gereçleri ve kişisel koruyucu donanımları bulundurmayı ve kullandırmayı,
 • Faaliyetlerimizde, iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve minimum seviyeye indirmeyi,
 • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında sürekli olarak eğitmeyi, bilgilendirmeyi ve bu doğrultuda iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmayı,
 • Kurulmuş ve yürütülmekte olan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizi sürekli olarak iyileştirmeyi,

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız olarak taahhüt ederiz.

Sürdürülebilir bir yaşam için faaliyetlerimiz sırasında;

 • Çevre ile ilgili uymakla yükümlü olduğumuz bütün mevzuatlara uyum sağlamayı,
 • Çevre bilincini arttırarak çalışanlarımızda farkındalık oluşturmayı,
 • Faaliyetlerimiz esnasında ortaya çıkabilecek atıkların, çevre etki ve boyutlarını belirleyip kaynağında önlem almayı,
 • Çevre amaç ve hedefleri koyarak çevre performansımızın sürekli olarak iyileştirilmesini,
 • Doğal kaynaklarımızın etkin ve verimli kullanılmasını, teknolojik yeniliklerin takip edilip uygulanmasını,